Starkare svensk ekonomi

By 23 juni, 2021RSS_SRF-konsult

Svensk ekonomi återhämtar sig snabbare än förväntat efter den djupa nedgången förra året. Finansdepartementet senaste prognos är att BNP växer med 4,7 procent i år, vilket är 1,5 procentenheter högre jämfört med tidigare prognos.