Ytterligare skattesänkning föreslås

By 21 juni, 2021RSS_SRF-konsult

Den skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster som infördes i januari föreslås förstärkas samtidigt som  skattereduktionen justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek.

Läs mer

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply