Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6)

By 22 juni, 2020RSS_SRF-konsult

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer

Inlägget Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6) dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply