Skenavtal vid anställning

By 22 juni, 2020RSS_SRF-konsult

En arbetsgivare som påstår att ett skriftligt anställningsavtal har upprättats för skens skull, har ansetts ha bevisbördan för att parterna varit överens om att avtalet inte ska tillämpas dem emellan.

I och med att tvisten rör arbete i Norge måste Arbetsdomstolen först ta ställning till vilket lands lag som är tillämplig i målet. Därefter har Arbetsdomstolen prövat om parterna är bundna av det skriftliga anställningsavtalet samt om, och i vilken utsträckning, den anställde har rätt till lön, övertidsersättning, traktamente och semestersättning.

Läs mer

Inlägget Skenavtal vid anställning dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply