Ansökan för omställningstöd

By 22 juni, 2020RSS_SRF-konsult

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnar 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin.

Stödet kan sökas av både företag och föreningar. En rad krav måste uppfyllas, bland annat måste de som ansöker visa att nettoomsättningen har minskat med mer än 30 procent under mars och april i år jämfört med samma period förra året.

Företagen kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

Läs mer

 

Inlägget Ansökan för omställningstöd dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply