Uppföljning av stödåtgärder

By 22 juni, 2020RSS_SRF-konsult

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem.

Läs mer

Inlägget Uppföljning av stödåtgärder dök först upp på Srf konsulterna.