Ombudskostnader i skattemål

By 30 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande detaljerat förklarat hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning i skattemål. Skatteverket har publicerat en kommentar till detta avgörande.

Läs mer

Inlägget Ombudskostnader i skattemål dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply