Stadigvarande vistelse

By 30 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Skatteverket har publicerat en kommentar till två domar från Högsta förvaltningsdomstolen från den 30 oktober 2019 avseende tolkning av begreppet stadigvarande vistelse. Begreppet har betydelse för om en utflyttad person är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Läs mer

Inlägget Stadigvarande vistelse dök först upp på Srf konsulterna.