Förslag om regional skattereduktion

By 30 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att det införs en regional skattereduktion för boende i främst Norrland och nordvästra Svealand. Förslaget innebär att skatten sänks med 1 675 kr per år för personer som bor i vissa glest befolkade områden.

Läs mer

Inlägget Förslag om regional skattereduktion dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply