Amerikanskt DISC-bolag

By 31 oktober, 2019RSS_SRF-konsult

Ett amerikanskt så kallat DISC-bolag har av Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av inkomstskattelagens bestämmelser om näringsbetingade andelar.

Läs mer

Inlägget Amerikanskt DISC-bolag dök först upp på Srf konsulterna.