Debatt: Frågan kvarstår om byråns bästa

By 29 oktober, 2019RSS_SRF-konsult

Detta är en debattartikel och innehåller skribentens egna åsikter. Vill du göra ett inlägg i debatten? Skicka dina kommentarer i artikelformat till konsulten@srfkonsult.se


 

Skälet till att jag formulerat min debattartikel är på grund av att flera kollegor har upplevt en form av illojal konkurrens från Fortnox´s sida. När dessa kollegor kontaktat Fortnox och belyst problemet så har Fortnox visat kalla handen och hänvisat till avtalet och paragraf 18. Med anledning av kollegornas vittnesmål är undertecknad av den uppfattningen att Fortnox har en hel del att bevisa avseende sina intentioner samt paragraf 18 i byråavtalet. Min kritik är väldigt saklig, den tar sikte på hur Fortnox skapar sig rätten till ”perfekt information” och kan gratis nyttja den, alternativt ”sälja” den vidare till tredje part utan hänsyn till någon.

Självklart vill Fortnox byråernas bästa, självklart vill alla systemleverantörer byråernas bästa. Det handlar inte om att vilja byråns bästa, utan om att visa att man vill byråns bästa. Fortnox har varit väldigt otydliga med att visa att man vill byråns bästa, detta visualiseras främst av paragraf 18 och den otydlighet som Fortnox fört fram i sitt bemötande av min debattartikel, där Fortnox klargör att lagen inte reglerar vem som äger data samt information, utan att data och information är något som Fortnox kan tillgodogöra sig gratis på byråns bekostnad.

Jag uppmanar Fortnox att stilla branschens oro, genom att en gång för alla, lägga korten på borden och tala om vad man menar. Är det Fortnox´s genuina uppfattning att byråerna är viktiga då är denna diskussion väldigt enkel att förpassa till arkivet, det enda Fortnox behöver göra är att offentligt meddela branschen om att paragraf 18 inte kommer att användas mot byråerna samt att en konkurrensklausul införs i byråavtalet. Att införa en konkurrensklausul, där Fortnox utfäster sin lojalitet, är den enklaste lösningen på frågan. Frågan blir då, är Fortnox beredda på att visa vägen för ett rättvisare byråavtal?

Eric DeBasso, Byråledare, EdB Redovisning

Fortnox är kontaktade för en kommentar.

Inlägget Debatt: Frågan kvarstår om byråns bästa dök först upp på Srf konsulterna.