Skatteavdrag grön teknik

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande efter att Skatterättsnämnden har prövat om skattereduktion för installation av grön teknik även kan användas för stödtjänster.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply