Arkiveringsregler

By 13 juni, 2024RSS_SRF-konsult

BFN remitterar förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring till följd av ändrade arkiveringsregler i bokföringslagen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply