Kostförmån

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en anställd som av sin arbetsgivare får köpa råvaror till marknadspris för att sedan tillreda dessa på obetald rast inte erhåller någon kostförmån.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply