Utländsk skatt

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden gällande fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen vid avräkning utländsk skatt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply