Slopat krav gällande räkenskapsinformation

Riksdagen har beslutat om att kravet på att räkenskapsinformation som bevaras i original under en viss tid tas bort efter den 1 juli 2024 förutsatt att materialet finns digitaliserat.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply