Skatteverket hanterar numera Statens personadressregister, SPAR, helt i  egen regi. SPAR är ett register som speglar delar av folkbokföring och innehåller inkomst- och fastighetsuppgifter.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply