Sysselsättningsgrad

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år uppgick  till 5 109 000 i februari 2024. En ökning med 4 000 personer jämfört med februari 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply