Företagens syn på regelverk

Tillväxtverkets undersökning bland mindre företag visar att lagar och regler fortsätter att påverka tillväxt och konkurrenskraft, men även att färre upplever lagar och regler som ett  tillväxthinder.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply