AI byrå

By 26 februari, 2024RSS_SRF-konsult

EU-kommissionen inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för AI-expertis i EU. Byrån kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av AI förordningen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply