Moms vid överlåtelse

By 22 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommit med ställningstagande gällande överlåtelse av verksamhet och när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill för mottagaren, mervärdesskatt.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply