Tjänstepriser

By 9 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar minskat tjänsteprisindex med 0,1 % i Q4 2023 jämfört med Q3 2023 och därmed har tjänstepriserna sjunkit till den lägsta nivån sedan Q2 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply