Nationell strategi

By 1 februari, 2024RSS_SRF-konsult

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet som innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply