Ökat informationsutbyte

By 25 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Riksdagen ger Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att effektivisera sitt informationsutbyte med andra myndigheter från och med den 15 februari 2024.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply