Nedgående inflationstakt

By 18 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en inflationstakt enligt KPI på 4,4 % i dec 2023, en nedgång från 5,8 % i nov. Även KPIF sjönk från 3,6 till 2,3%, lägsta notering sedan dec 2021.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply