Inkomstuppgifter

By 18 januari, 2024RSS_SRF-konsult
Skatteverket har gjort en ny bedömning att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst fr.o.m. inkomstår 2023 inte är offentliga. Summerad förvärvsinkomst är fortsatt offentlig.
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply