Konjunkturbarometern 2023

By 3 januari, 2024RSS_SRF-konsult

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer för december 2023 visar marginell minskning av Barometerindikatorn och uppmärksammar att många byggföretag uppger minskat byggande.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply