Ekonomisk prognos 2024

By 21 december, 2023RSS_SRF-konsult

Finansdepartementet bedömer att svensk ekonomi är i en lågkonjunktur som håller i sig till 2025 även om inflationen är avtagande. Detta då det fortfarande är höga priser och räntor.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply