Prissättning 2023

By 20 december, 2023RSS_SRF-konsult

Konjukturinstitutets beräkningar av prissättningen hos svenska företag under 2023 visar att de samlade konsumentpriserna har stigit ungefär lika mycket som näringslivets kostnader.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply