Redovisning BRF

By 19 december, 2023RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden har beslutat om allmänna råd (BFNAR 2023:1) för kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars (BRF) årsredovisning med tillhörande vägledning.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply