Global minimibeskattning

By 13 december, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen sa ja till förslaget om en ny global minimiskatt (Pelare 2), en tilläggsskatt, om minst 15% för företag i stora koncerner enligt dock med en ändring gällande redovisningsstandard.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply