Reallöner stabila

By 30 november, 2023RSS_SRF-konsult

Medlingsinstitutet (MI) rapporterar att reallönerna i Sverige inte minskar vilket är första gången på två år. De nominella lönerna väntas öka med 4,1% i september enligt den senaste statistiken.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply