EU:s konvergenskriterier

By 5 oktober, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) visar att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier genom överskott på 66 Mdkr i offentlig förvaltnings finansiella sparande och konsoliderad bruttoskuld på 1 965 Mdkr.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply