Återanvänt

By 28 september, 2023RSS_SRF-konsult

Naturvårdsverket informerar att fr.o.m., 1 januari 2024 måste den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck och mat i en engångsförpackning erbjuda denna i återanvändbart material.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply