Försutten tid

By 13 september, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply