Prisbasbelopp 2024

By 12 september, 2023RSS_SRF-konsult

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet  (PBB) och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kr respektive 58 500 kr för år 2024. Höjningen av PBB  ger ex. högre sjuk- och föräldrapenning.