Ökad sysselsättning

By 17 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att sysselsättningen och arbetskraften ökade även under det Q2 2023. Antal anställda ökade samtidigt som långtidsarbetslösheten fortsatte att minska.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply