Rättvis och enkel beskattning

By 10 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Europeiska kommissionen har föreslagit nya regler för bättre förfaranden för källskatt som ska främja gränsöverskridande investeringar och bidra till att bekämpa skattemissbruk.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply