Anstånd löneutmätning

By 10 augusti, 2023RSS_SRF-konsult

Högsta Domstolen (HD) har beviljat anstånd under pågående löneutmätning för bland annat betalning av en skuld som avsåg tidigare akut tandvård. Domen har blivit ett prejudikat.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply