KU granskning av regeringen

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 anmälningar, I fem fall förekom brister, ett fall avser beredning av lagförslag om sekretess i ärenden om elstöd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply