Nedsättning jordbruksdiesel

Riksdagen har beslutat om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk under hela 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply