Höjt FoU

Riksdagen har beslutat om att högsta sammanlagda avdraget gällande arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (FoU) höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljon kronor per månad.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply