EU tar höjd för ny teknik

EU har fattat beslut om att anta den nya maskinförordningen som bland annat omfattar risker med ny teknik, exempelvis artificiell intelligens och ersätter nu gällande maskindirektivet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply