Valutakursdifferenser vid spärrbeloppsberäkning

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande avräkning av utländsk skatt i näringsverksamhet och beräkning av utländsk inkomst i täljaren i spärrbeloppsberäkningen.