Inflationstakten sjunker

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 10,5 % i april 2023, en minskning från mars då den var 10,6 %.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply