Fastighetsvärdering

Skatteverkets provvärdering inför nästa års fastighetstaxering av småhus är klar. Uppgifterna är fortfarande preliminära men visar på höjda taxeringsvärden med i genomsnitt 30 procent.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply