Svensk import minskar mest

Kammarkollegiet rapporterar att Sveriges varuimport från Ryssland minskat med 90 procent sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes, största procentuella minskningen i hela EU.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply