Elstöd beslutat

Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde fattat beslut om förordningen som reglerar ansökan om och utbetalning av stöd. Ansökan om stöd görs hos Skatteverket fr.o.m.den 30 maj.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply