Höjd lönegräns

Regeringen lägger nu ett förslag om ett höjt lönekrav för arbetskraftsinvandrare vilket innebär minst 80% av den medianlön som Statistikmyndigheten (SCB) publicerar för Sverige.

Next Post
garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply