Ny momslag

By 20 april, 2023RSS_SRF-konsult

Riksdagen biföll utskottets förslag till ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen (1994:200) och börjar gälla från och med den 1 juli 2023.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply